Ledig stilling

Er du vår nye operatør til innhenting via menneskelige kilder?

Søknadsfrist 12.08.21

PST

Politiets tryggingsteneste (PST) er den nasjonale tryggings- og etterretningstenesta og har ei viktig rolle i vernet av demokratiet, borgarane og vitale samfunnsinteresser. PST er ei fleirfagleg teneste med behov for variert kompetanse. Vi har kontor i alle politidistrikt i landet og hovudkontor i Oslo.

Innhentingsavdelingen har mange spennende arbeidsoppgaver, og vår seksjon utfører variert og krevende arbeid, kombinert med høy faglig standard og høy kvalitet i hvert ledd. Vi søker en kompetent medarbeider for fast ansettelse i stilling som operatør til innhenting av informasjon via menneskelige kilder.

Arbeidsoppgaver

Du vil være med å løse PSTs samfunnsoppdrag ved å innhente informasjon styrt av tjenestens til enhver tid gjeldende behov. Din oppgave blir å planlegge og gjennomføre møter med menneskelige kilder og rapportere informasjonen i henhold til PSTs rutiner og retningslinjer.

Stillingen krever at du til enhver tid holder deg faglig oppdatert og er svært samfunnsorientert.

Endringer i stillingsinnhold, arbeidstid og organisatorisk tilhørighet kan forekomme, innenfor arbeidsgivers styringsrett. Det er seks måneders prøvetid for stillingen.

Kvalifikasjoner

Du må ha bestått politiskole/politihøgskole. Videre må du ha godkjenning eller kunne godkjennes som IP4 og inneha førerkort minimum klasse B. Du må ha meget gode muntlige og skriftlige norskkunnskaper samt gode engelskkunnskaper. Annen språkkompetanse vektlegges positivt.

Det er ønskelig med erfaring fra informantbehandling i politiet, kildeføring fra PST eller tilsvarende erfaring fra Forsvaret. Erfaring fra arbeid med etterretning nasjonalt og internasjonalt er en fordel, det samme er erfaring fra internasjonale operasjoner gjennom politiet eller Forsvaret.

Personlige egenskaper

PST søker en medarbeider med meget gode samarbeidsevner som er dyktig til å bygge relasjoner med mennesker, og som samarbeider godt med kolleger i det daglige.

Du må ha meget gode kommunikasjonsevner, og meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne både i møter og i skriftlige rapporter og produkter.

Videre må du ha meget god vurderingsevne og utvise integritet i krevende situasjoner på vegne av PST generelt og i utøvelse av metoden spesielt.

Vi søker deg som arbeider selvstendig, og som viser dette ved å ta ansvar og være beslutningsdyktig. Du må være kreativ og tenke utenfor boksen og utvise skjønn og evne til å improvisere i uforutsette situasjoner.

Personlig egnethet vektlegges, og du må ha de personlige egenskapene som ansettelse i en sikkerhetstjeneste krever. Lojalitet, sunn dømmekraft og pålitelighet er nøkkelbegreper i denne sammenheng. Du må tilfredsstille kravene til høyeste sikkerhetsklarering og autorisasjon.

Som ansatt i en beredskapsorganisasjon forventes det at du er fleksibel og villig til å yte ekstra når situasjonen krever det. Du må være innstilt på å være tilgjengelig også utenfor ordinær arbeidstid.

Vi tilbyr

Du vil delta på ulike kompetansehevingstiltak i inn- og utland, og i kombinasjon med praksis vil du være med på å utvikle fag og metode ved innhentingsavdelingen i PST.

Du vil få en årslønn innenfor spennet kr 543 500-677 600 (ltr. 60-72) som politibetjent 3 (SKO 1457) eller politioverbetjent (SKO 0287). For spesielt kvalifiserte kandidater kan høyere lønn vurderes. Endelig lønnsplassering og plassering i stillingskode avhenger av kvalifikasjoner.

Vi tilbyr god pensjonsordning gjennom Statens pensjonskasse (fra lønnen trekkes 2 %).

Søknad og prosess

Våre ansatte skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med flerkulturell bakgrunn, hull i CV eller nedsatt funksjonsevne. Opplysninger om dette kan bli brukt til rapporteringsformål. Vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater med relevant utdanning, bakgrunn, arbeids- og livserfaring til å søke hos oss.

Søknad sendes elektronisk. Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju. Testing av fagkunnskaper og personlig skikkethet må påregnes. For å kunne sikkerhetsklareres må du være villig til å oppgi opplysninger om deg selv og dine nærmeste. Du oppfordres til å utvise diskresjon om at du søker stilling i PST. Mer informasjon om dette vil bli gitt i løpet av ansettelsesprosessen.

Kontaktinformasjon: Geir Lines 23 30 50 00