Ledig stilling

Er du vår nye operatør i Spanings-KO?

Søknadsfrist 2. februar

PST

Politiets tryggingsteneste (PST) er den nasjonale tryggings- og etterretningstenesta og har ei viktig rolle i vernet av demokratiet, borgarane og vitale samfunnsinteresser. PST er ei fleirfagleg teneste med behov for variert kompetanse. Vi har kontor i alle politidistrikt i landet og hovudkontor i Oslo.

Innhentingsavdelingen (IA) skal ansette dyktige operatører i Spanings-KO. Operatørene bidrar til koordinering i oppdrag og spaningsstøtte på taktisk nivå. Vi har gjennom flere år bygget et KO for å profesjonalisere støtten til spaningstjenestens oppdragshåndtering, og vi trenger nå flere ansatte. Det er ledig både faste stillinger og et vikariat av 1 års varighet.

Arbeidsoppgaver

Våre operatører er bindeleddet mellom den operative oppdragsløsningen og samarbeidspartnere i organisasjonen. Du må kunne håndtere flere arbeidsoppgaver samtidig og levere operativ støtte i en variert oppdragsportefølje. Du skal produsere logg og hendelser som grunnlag for videre oppfølging fra våre bestillere. Mye av arbeidet i Spanings-KO omhandler gjennomgang av video. Avdelingen går inn i en omorganisering, slik at endring i stillingsinnhold, arbeidstid og organisatorisk tilhørighet, må påberegnes. Det er seks måneders prøvetid for stillingen.

Kvalifikasjoner

Søkere må ha bestått eksamen fra Politi(høg)skolen. Søker må ha god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og i engelsk. Du bør har gjennomført og bestått spaningskurs fra enten PST eller PHS, og det er en fordel om du har erfaring fra spaningstjeneste. Det er ønskelig med erfaring med tekniske hjelpemidler til spaningsstøtte. Det er også en fordel om du har erfaring med innhenting via tekniske hjelpemidler. Du har gjerne erfaring fra operasjonssentral eller liknende. Det er en fordel med erfaring med etterretningsproduksjon. Det er også ønskelig at søker har kunnskap om hvordan PST drifter sine etterforskingssaker og forebyggendesaker.

Personlige egenskaper

Vi ser etter deg som er strukturert og nøyaktig. Du evner å håndtere flere oppgaver samtidig. Du må være løsningsorientert, ha god vurderingsevne og inneha gode samarbeidsevner. Du må også kunne være handlekraftig. Personlig egnethet vektlegges og du må ha de personlige egenskapene som ansettelse i en sikkerhetstjeneste krever. Lojalitet, sunn dømmekraft og pålitelighet er nøkkelbegreper i denne sammenheng. Du må tilfredsstille kravene til høyeste sikkerhetsklarering og autorisasjon. Som ansatt i en beredskapsorganisasjon forventes det at du er fleksibel og villig til å yte ekstra når situasjonen krever det.

Vi tilbyr

Å ta del i et spennende og dynamisk arbeidsmiljø som er i stadig utvikling. Du kommer til en profesjonell avdeling og en seksjon som er en av hjørnestenene i PST sin informasjonsinnhenting. Du vil få en årslønn innenfor spennet kr. 586.500-670.100 som politioverbetjent. For spesielt kvalifiserte kandidater kan høyere lønn vurderes. Endelig lønnsplassering avhenger av kvalifikasjoner. Vi har god pensjonsordning gjennom Statens pensjonskasse (fra lønnen trekkes 2 %).

Søknad og prosess

Våre ansatte skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med flerkulturell bakgrunn og nedsatt funksjonsevne. Vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater med relevant utdanning, bakgrunn, arbeids- og livserfaring til å søke hos oss. Søknad sendes elektronisk. Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju. Testing av fagkunnskaper og personlig skikkethet må påregnes. For å kunne sikkerhetsklareres må du være villig til å oppgi opplysninger om deg selv og dine nærmeste. Du oppfordres til å utvise diskresjon om at du søker stilling i PST. Mer informasjon om dette vil bli gitt i løpet av ansettelsesprosessen.

Kontaktinformasjon: Ane 23 30 50 00 / Glenn 23 30 50 00