Ledig stilling

Er du vår nye instruktør innen politioperative fagområder?

Søknadsfrist: 24.09.2023

PST

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) er den nasjonale sikkerhets- og etterretningstjenesten og har en viktig rolle i beskyttelsen av demokratiet, borgerne og vitale samfunnsinteresser. PST er en flerfaglig tjeneste med behov for variert kompetanse. Vi har hovedkontor i Oslo og kontorer i alle landets politidistrikter.

Vi søker en utviklingsorientert og faglig sterk instruktør med gode samarbeidsevner til vår seksjon for operativ trening og fagutvikling.

Som instruktør ved operativ trening og fagutvikling er du med i et godt arbeidsmiljø med høy faglig kompetanse hvor både instruksjon og faglig utvikling har fokus. Seksjonen har instruktører med erfaring fra spesialavdelinger i politi/forsvar som underviser og videreutvikler fagområder innen; taktikk, skyting, nærkamp, sanitet, bilkjøring, båt, alpint mm. Brenner du for operative fag er dette stedet å være i PST.

Arbeidsoppgaver

Som instruktør vil du få ansvar for årlig politioperativ trening for innsatspersonell kategori 4 (IP4) og opplæring/trening av annet operativt personell i PST.Arbeidet vil bestå i å planlegge, koordinere, gjennomføre og evaluere trening, samt gjennomføre tester etter gjeldende godkjenningskrav. Du vil ha ansvaret for oppfølging av avgitte instruktører og kvalitetssikre leksjoner.

Du vil også bidra til utvikling av politioperative fagområder i takt med samfunnsutvikling og trusselbilde.

Stillingen innebærer et utstrakt samarbeid med andre medarbeidere ved PSTs hovedkontor i Oslo, både ledere og instruktører. Du vil være kontaktpunkt for distriktsenhetenes årlige IP4 trening.

Endringer i stillingsinnhold, arbeidstid og organisatorisk tilhørighet kan forekomme.

Kvalifikasjoner

Vi søker etter deg som har bred innsikt innen politioperative fagområder, herunder sivil polititjeneste.

Du må ha forståelse for PSTs samfunnsoppdrag og kunnskap om samarbeidende virksomheter og politiets organisasjon/ansvarsområder.

Du må ha bestått Politihøgskole (PHS)/godkjent politiskole, samt instruktørutdanning innen politioperative fagområder ved PHS. Evt. kunne tilegne deg instruktørutdanningen ved ansettelse.

Du har lang erfaring innen politioperativ tjeneste, minimum IP4. Det er ønskelig med erfaring innen sivil polititjeneste, herunder informasjonsinnhenting og samtalemetodikk.

Du har erfaring fra instruksjon innen politioperative fagområder og har hatt ansvar for helhetlig gjennomføring av leksjoner innen grunnleggende fagområder; taktikk, skyting, nærkamp og sanitet. Det er ønskelig med annen relevant kompetanse innen læring og fagutvikling. Du må ha god muntlig og skriftlig formidlingsevne på norsk.

Personlige egenskaper

Du har evne til å bygge tillit og skape gode relasjoner gjennom åpenhet og kommunikasjon. Du skal aktivt samarbeide med ulike fagmiljøer, instruktører og ledelse.

Du er endringsvillig og utviklingsorientert. Du må ønske utvikling og se muligheter innenfor rammer på kort og lang sikt. Du må trives med at oppdukkende behov i tjenesten påvirker planlagt aktivitet.

Du er strukturert. Stillingen krever god evne til oversikt og notoritet samt tydeliggjøre en rød tråd mellom krav/plan og aktiviteter.

Du innehar god vurderings- og beslutningsevne. Ved planlagte og oppdukkende behov må du kunne prioritere oppgaver og begrunne valg. Stillingen skal vurdere andre kollegaers skikkethet som innsatspersonell innenfor gjeldende rammer.

Stillingen er synlig i organisasjonen og har løpende dialog med ledere, enheter/grupper og enkeltpersoner, noe som krever god formidlingsevne.

Personlig egnethet vektlegges, og du må ha de personlige egenskapene som ansettelse i en sikkerhetstjeneste krever. Lojalitet, sunn dømmekraft og pålitelighet er nøkkelbegreper i denne sammenheng. Du må tilfredsstille kravene til sikkerhetsklarering og autorisasjon for STRENGT HEMMELIG og NATO SECRET.

Som ansatt i en beredskapsorganisasjon forventes det at du er fleksibel og villig til å yte ekstra når situasjonen krever det.

Vi tilbyr

I PST vil du få muligheten til å jobbe i en virksomhet med et krevende, viktig og motiverende samfunnsoppdrag. Du får innsikt i PSTs operative miljøer og gis mulighet for faglig utvikling. Du vil være en viktig bidragsyter for at PSTs operative enheter har nødvendig operativ kompetanse til å løse sine oppdrag.Du vil få en årslønn innenfor spennet kr. 667 700 – 796 600 som politioverbetjent (SKO 0287). Endelig lønnsplassering avhenger av kvalifikasjoner.

Det er seks måneders prøvetid for stillingen. Ansatte i PST har fleksitid, sommertid, mulighet for trening i arbeidstiden og god pensjonsordning fra Statens pensjonskasse (fra lønnen trekkes 2 %).

Søknad og prosess

Vi ønsker at våre ansatte i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med flerkulturell bakgrunn, nedsatt funksjonsevne eller hull i CV. Opplysninger om dette kan bli brukt til rapporteringsformål. Vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater med relevant utdanning, bakgrunn, arbeids- og livserfaring til å søke hos oss.

Søknad sendes elektronisk. Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju. Testing av fagkunnskaper og personlig skikkethet må påregnes. For å kunne sikkerhetsklareres må du være villig til å oppgi opplysninger om deg selv og dine nærmeste. Se mer informasjon om sikkerhetsklarering på https://nsm.no/fagomrader/personellsikkerhet/sikkerhetsklarering/slik-blir-du-sikkerhetsklarert/

Du oppfordres til å utvise diskresjon om at du søker stilling i PST. Mer informasjon om dette vil bli gitt i løpet av ansettelsesprosessen.

Søknadsfrist : 24.09.2023
Arbeidsgiver: PST (Politiets sikkerhetstjeneste)
Sted: OSLO
Stillingstittel: Instruktør IP4
Stillinger: 1
Heltid / Deltid: Heltid
Ansettelsesform: Fast stilling
Stillingsprosent: 100

Kontaktinformasjon

Morten Henriksen
Telefon: 23 30 50 00

SØK PÅ STILLINGEN HER!

Powered by Labrador CMS