Ledig stilling

Er du vår nye fagleder innen politioperative fagområder?

Søknadsfrist: 17. desember 2023

PST

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) er den nasjonale sikkerhets- og etterretningstjenesten og har en viktig rolle i beskyttelsen av demokratiet, borgerne og vitale samfunnsinteresser. PST er en flerfaglig tjeneste med behov for variert kompetanse. Vi har hovedkontor i Oslo og kontorer i alle landets politidistrikter.

Vi søker en utviklingsorientert og strukturert fagleder med gode samarbeidsevner til nyopprettet stilling ved vår seksjon for operativ trening og fagutvikling.

Som fagleder ved operativ trening og fagutvikling er du med i et godt arbeidsmiljø med høy faglig kompetanse hvor både instruksjon og faglig utvikling har fokus. Seksjonen har instruktører med erfaring fra spesialavdelinger i politi/forsvar som underviser og videreutvikler fagområder innen; taktikk, skyting, nærkamp, sanitet, bilkjøring, båt, alpint mm. Brenner du for fagledelse og operative fag, er dette stedet å være i PST.

Arbeidsoppgaver

Som fagleder vil du få et ansvar for den daglige fagledelsen innen politioperative fagområder på tvers i PST. Du vil samarbeide tett med seksjonsleder, instruktører og fagmiljøer.

Arbeidet vil bestå i overordnet prioritering, koordinering og kvalitetssikring av planlagt og oppdukkende trening, øvelser og utdanninger, opp mot gjeldende sertifiseringskrav for IP2, IP4 og AOP.

Som fagleder vil du ha ansvar for å utarbeide en overordnet plan for trening/øvelser og fagutvikling i samsvar med PSTs behov. Du vil bidra til en helhetlig utvikling av politioperative fagområder i takt med samfunnsutvikling og trusselbilde.

Stillingen innebærer et utstrakt samarbeid med andre ledere og medarbeidere ved PSTs hovedkontor i Oslo, samt med relevante samarbeidspartnere nasjonalt og internasjonalt.

Fagleder er seksjonsleders faste stedfortreder.

Endringer i stillingsinnhold, arbeidstid og organisatorisk tilhørighet kan forekomme. Det er seks måneders prøvetid for stillingen.

Kvalifikasjoner

Vi søker etter deg som har bred innsikt innen politioperative fagområder, herunder beskyttelse av myndighetspersoner og sivil polititjeneste.

  • du må ha forståelse for PSTs samfunnsoppdrag og kunnskap om samarbeidende virksomheter og politiets organisasjon/ansvarsområder
  • du må ha bestått Politihøgskole (PHS)/godkjent politiskole, samt instruktørutdanning innen politioperative fagområder ved PHS. Evt. kunne tilegne deg instruktørutdanningen ved ansettelse
  • du har ledererfaring innenfor relevant fagområde
  • du har lang erfaring innen politioperativ tjeneste, minimum IP4
  • du har erfaring fra instruksjon innen politioperative fagområder
  • du må ha god muntlig og skriftlig formidlingsevne

 

Videre er det ønskelig med:

  • erfaring innen beskyttelse av myndighetspersoner og/eller sivil polititjeneste, herunder informasjonsinnhenting og samtalemetodikk
  • erfaring knyttet til ansvar og oppgaver på ulike nivåer i politiet/PST
  • erfaring fra IP1-IP3
  • lederutdanning og annen relevant kompetanse innen læring og fagutvikling

 

Personlige egenskaper

Du har evne til å bygge tillit og skape gode relasjoner gjennom åpenhet og kommunikasjon. Du skal aktivt samarbeide med ulike fagmiljøer, instruktører og ledelse.

Du er endringsvillig og utviklingsorientert. Du må ønske utvikling og se muligheter innenfor rammer på kort og lang sikt. Du må trives med at oppdukkende behov i tjenesten påvirker planlagt aktivitet.

Du er strukturert. Stillingen krever god evne til oversikt og notoritet samt tydeliggjøre en rød tråd mellom krav/plan og aktiviteter.

Du innehar god vurderings- og beslutningsevne. Ved planlagte og oppdukkende behov må du kunne prioritere oppgaver og begrunne valg.

Du må ha god formidlingsevne. Stillingen er synlig i organisasjonen og har løpende dialog med ledere, enheter/grupper og enkeltpersoner.

Personlig egnethet vektlegges, og du må ha de personlige egenskapene som ansettelse i en sikkerhetstjeneste krever. Lojalitet, sunn dømmekraft og pålitelighet er nøkkelbegreper i denne sammenheng. Du må tilfredsstille kravene til sikkerhetsklarering og autorisasjon for STRENGT HEMMELIG og NATO SECRET.

Som ansatt i en beredskapsorganisasjon forventes det at du er fleksibel og villig til å yte ekstra når situasjonen krever det, i tråd med gjeldende regelverk.

Vi tilbyr

I PST vil du få muligheten til å jobbe i en virksomhet med et krevende, viktig og motiverende samfunnsoppdrag. Du får innsikt i PSTs operative miljøer og gis mulighet for faglig utvikling. Du vil være en viktig bidragsyter for at PSTs operative enheter har nødvendig operativ kompetanse til å løse sine oppdrag.

Du vil få en årslønn innenfor spennet kr. 759 100 – 895 500 (ltr. 75-81), som politioverbetjent (SKO 0287). Endelig lønnsplassering avhenger av kvalifikasjoner.

Vi har god pensjonsordning gjennom Statens pensjonskasse (fra lønnen trekkes 2 %). Vi kan tilby deg fleksibel arbeidstid, fleksitidsordning og to timer trening i arbeidstiden dersom tjenesten tillater dette.

 

Søknad og prosess

Søknad sendes elektronisk. Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju, som gjennomføres i januar. Testing av fagkunnskaper og personlig skikkethet må påregnes.

For å kunne sikkerhetsklareres må du være villig til å oppgi opplysninger om deg selv og dine nærmeste. Se mer informasjon om sikkerhetsklarering på https://nsm.no/fagomrader/personellsikkerhet/sikkerhetsklarering/slik-blir-du-sikkerhetsklarert/.

Mer informasjon om dette vil bli gitt i løpet av ansettelsesprosessen. 

Vi ønsker at våre ansatte i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med flerkulturell bakgrunn, nedsatt funksjonsevne eller hull i CV. Opplysninger om dette kan bli brukt til rapporteringsformål. Vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater med relevant utdanning, bakgrunn, arbeids- og livserfaring til å søke hos oss.

Søknadsfrist: 17.12.2023 
Arbeidsgiver: PST (Politiets sikkerhetstjeneste) 
Sted: OSLO 
Stillingstittel: Fagleder politioperative fagområder 
Stillinger: 1 
Heltid / Deltid: Heltid 
Ansettelsesform: Fast stilling 
Stillingsprosent: 100

Kontaktinformasjon

Morten
Seksjonsleder 
Telefon: 23 30 50 00

KLIKK HER FOR Å SØKE PÅ STILLINGEN!

Powered by Labrador CMS