Ledig stilling

Er du vaktlederen som skal bidra til at PST håndterer de mest alvorlige truslene mot landet vårt?

Søknadsfrist 26.05.21

PST

Politiets tryggingsteneste (PST) er den nasjonale tryggings- og etterretningstenesta og har ei viktig rolle i vernet av demokratiet, borgarane og vitale samfunnsinteresser. PST er ei fleirfagleg teneste med behov for variert kompetanse. Vi har kontor i alle politidistrikt i landet og hovudkontor i Oslo.

Vi søker en initiativrik og handlekraftig vaktleder til avsnittet for operativ støtte. Avsnittet ligger under seksjonen for førstelinjehåndtering, som har ansvar for mottak, vurdering, formidling og oppfølging av informasjon til PST. Vårt mål er å avklare tips, trusler og bekymringsmeldinger så raskt som mulig. Det gjøres gjennom bruk av egne ressurser i seksjonen, PSTs øvrige ressurser, politiet og andre samarbeidende samfunnsaktører. Målet er å finne informasjon som kan bidra til å avklare og håndtere trusler.

Om dette høres interessant ut og du er klar for en utfordrende, hektisk og spennende arbeidshverdag, er du kanskje den vi leter etter!

Arbeidsoppgaver

Arbeidsoppgavene dine vil være knyttet til mottak av informasjon og innledende vurdering, operativt samarbeid med politiet for øvrig, håndtering av akutte operative situasjoner samt operativ støtte til PSTs enheter ute. Du skal håndtere relevante datasystemer og sette informasjon i rett kontekst, i lys av PSTs mandat.

KvalifikasjonerFor å være aktuell for stillingen kreves det politifaglig bakgrunn med flere års operativ erfaring. Videre bør man ha erfaring fra operasjonssentral. IP4 status er ønskelig. Gode datakunnskaper er en forutsetning. Søkere må ha meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk. Ytterligere språk- og kulturkunnskaper er en fordel.Personlige egenskaper

Vi søker en positiv kollega som kan håndtere en hektisk hverdag med mange og ulike oppgaver. Du må kunne jobbe effektivt og selvstendig og ha evne til hurtig omstilling. Du må også ha gode samarbeidsevner og være god til å bygge relasjoner både internt og eksternt. I denne stillingen er god vurderings- og beslutningsevne svært viktig. Personlig egnethet vektlegges, og du må ha de personlige egenskapene som ansettelse i en sikkerhetstjeneste krever. Lojalitet, sunn dømmekraft og pålitelighet er nøkkelbegreper i denne sammenheng. Du må tilfredsstille kravene til høyeste sikkerhetsklarering og autorisasjon. Som ansatt i en beredskapsorganisasjon forventes det at du er fleksibel og villig til å yte ekstra når situasjonen krever det.

Vi tilbyr

Du vil bli en del av et godt arbeidsmiljø bestående av høyt kompetente medarbeidere med variert fag- og utdanningsbakgrunn. PST er avhengig av at medarbeiderne til enhver tid har relevant kompetanse for at vi skal kunne løse vårt samfunnsoppdrag. Vi fokuserer derfor på kontinuerlig kompetanseutvikling. Stillingen avlønnes som politioverbetjent i lønnstrinn 66-72 (kr 597 000–670 100, SKO 0287). For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Endelig lønnsplassering avhenger av kvalifikasjoner. Vi gjør oppmerksom på at det er døgnkontinuerlig turnusarbeid. Det er seks måneders prøvetid for stillingen. Endringer i stillingsinnhold, arbeidstid og organisatorisk tilhørighet kan forekomme, innenfor arbeidsgivers styringsrett. Vi har god pensjonsordning gjennom Statens pensjonskasse (fra lønnen trekkes 2 %).

Søknad og prosess

Våre ansatte skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med flerkulturell bakgrunn, nedsatt funksjonsevne eller hull i CV. Opplysninger om dette kan bli brukt til registreringsformål i forbindelse med regjeringens inkluderingsdugnad. Vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, og vil tilrettelegge arbeidsforholdene for personer med nedsatt funksjonsevne. Søknad sendes elektronisk. Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju. Testing av fagkunnskaper og personlig skikkethet må påregnes. For å kunne sikkerhetsklareres må du være villig til å oppgi opplysninger om deg selv og dine nærmeste. Du oppfordres til å utvise diskresjon om at du søker stilling i PST. Mer informasjon om dette vil bli gitt i løpet av ansettelsesprosessen.

Kontaktinformasjon: Jørn Berseth 23 30 50 00