Ledig stilling

Er du opptatt av sikkerhetspolitikk og hemmelige opplysninger og vil bidra til å begrense spionasje i Norge?

Søknadsfrist: 26. november 2023

PST

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) er den nasjonale sikkerhets- og etterretningstjenesten og har en viktig rolle i beskyttelsen av demokratiet, borgerne og vitale samfunnsinteresser. PST er en flerfaglig tjeneste med behov for variert kompetanse. Vi har hovedkontor i Oslo og kontorer i alle landets politidistrikter.

Alle stater spionerer, og i en mer tilspisset sikkerhetspolitisk situasjon bruker flere lands etterretningstjenester store ressurser på ulovlig etterretningsaktivitet i Norge. Formålet med dette er blant annet å innhente informasjon og påvirke beslutninger. PST ser derfor etter deg som motiveres av å holde Norge trygt i møte med avanserte motstandere.

Seksjon for kontraetterretning i PST har ansvaret for å forebygge og forhindre ulovlig etterretningsaktivitet i Norge fra fremmede stater. Seksjonen har nå en ledig stilling som etterretningsleder. Som etterretningsleder skal du fokusere på trusselen fra statlige aktører, og forhindre at fremmede staters etterretningstjenester bedriver ulovlig etterretning og virksomhet på norsk jord. Du vil være helt sentral i arbeidet med å motvirke at dette skjer. Fagfeltet er i sterk utvikling, og vi søker deg som ønsker å være en aktiv bidragsyter i den videre utviklingen.

Arbeidsoppgaver

Som etterretningsleder vil du lede team og prosesser rettet inn mot å avdekke og forebygge ulovlig etterretning mot Norge.

Hovedarbeidsoppgavene dine vil være å lede etterretningsprosesser, systematisere og strukturere informasjon og samarbeide med nasjonale og internasjonale partnere. Andre viktige arbeidsoppgaver er utvikling av etterretningsledelsesfaget, saksbehandling og formidling. Den daglige tjenesten vil videre bære preg av nasjonalt og internasjonalt samarbeid.

Arbeidshverdagen hos oss er preget av tidvis høyt tempo og komplekse problemstillinger. Godt samarbeid internt og med eksterne er en forutsetning for god oppdragsløsning.

Endringer i stillingsinnhold, arbeidstid og organisatorisk tilhørighet kan forekomme. Det er seks måneders prøvetid for stillingen.

Kvalifikasjoner

Vi ser etter deg som har høyere utdanning på minimum bachelornivå, for eksempel innen politi, samfunnsfag, humaniora eller fra Forsvaret. Du må ha utdanning og/eller praktisk erfaring innen etterretning eller flerdisiplinanalyse. Det er en fordel om du har erfaring med fag-, team- eller prosessledelse. Fenomenkunnskap og/eller interesse for sikkerhetspolitikk vektlegges positivt. Du må ha god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og beherske engelsk skriftlig og muntlig.

Personlige egenskaper

Først og fremst ser vi etter deg som motiveres av å lede og på den måten være god gjennom andre. Du er glad i mennesker og har gode relasjonelle evner. Vi ser etter deg som har god fremdrift og gjennomføringsevne, er nysgjerrig, strukturert og kreativ. Du evner å angripe komplekse problemstillinger med pågangsmot og har høy personlig og faglig integritet. Du har svært gode samarbeidsevner og er flink til å bruke disse for å nå felles mål. Du setter stille seire høyere enn offentlig påskjønnelse.

Personlig egnethet vektlegges særlig, og du må ha de personlige egenskapene som ansettelse i en sikkerhetstjeneste krever. Lojalitet, sunn dømmekraft og pålitelighet er nøkkelbegreper i denne sammenheng. Du må tilfredsstille kravene til sikkerhetsklarering og autorisasjon for STRENGT HEMMELIG OG NATO SECRET.

Som ansatt i en beredskapsorganisasjon forventes det at du er fleksibel og villig til å yte ekstra når situasjonen krever det. 

Vi tilbyr

Kontraetterretning er et utfordrende fagfelt som bidrar til å sikre Norge, og som etterretningsleder vil du ha en ansvarsfull rolle i dette arbeidet. Du vil tilegne deg kompetanse og erfaring gjennom kurs, seminar, møter og daglig arbeid.

Du vil få en årslønn innenfor spennet kr 720 100 – 796 600 (lønnstrinn 72-77) som seniorrådgiver (SKO 1364). Endelig lønnsplassering og plassering i stillingskode avhenger av kvalifikasjoner.

Vi har god pensjonsordning gjennom Statens pensjonskasse (fra lønnen trekkes 2 %). Vi kan også tilby deg fleksibel arbeidstid og to timer trening i arbeidstiden, i tillegg til andre goder. 

Søknad og prosess 

Vi ønsker at våre ansatte i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med flerkulturell bakgrunn, nedsatt funksjonsevne eller hull i CV. Opplysninger om dette kan bli brukt til rapporteringsformål. Vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater med relevant utdanning, bakgrunn, arbeids- og livserfaring til å søke hos oss.

Søknad sendes elektronisk. Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju. Testing av fagkunnskaper og personlig skikkethet må påregnes.For å kunne sikkerhetsklareres må du være villig til å oppgi opplysninger om deg selv og dine nærmeste. Se mer informasjon om sikkerhetsklarering på https://nsm.no/fagomrader/personellsikkerhet/sikkerhetsklarering/slik-blir-du-sikkerhetsklarert/. Mer informasjon om dette vil bli gitt i løpet av ansettelsesprosessen.

Søknadsfrist: 26.11.2023 
Arbeidsgiver: PST (Politiets sikkerhetstjeneste) 
Sted: OSLO 
Stillingstittel: Etterretningsleder 
Stillinger: 1 
Heltid / Deltid: Heltid 
Ansettelsesform: Fast stilling 
Stillingsprosent: 100

Kontaktinformasjon

Kristian 
Telefon: 23 30 50 00

KLIKK HER FOR Å SØKE PÅ STILLINGEN!

Powered by Labrador CMS