Ledig stilling

Er du den nye koordinatoren i PSTs distriktsavdeling

Søknadsfrist 06.06.21

PST

Politiets tryggingsteneste (PST) er den nasjonale tryggings- og etterretningstenesta og har ei viktig rolle i vernet av demokratiet, borgarane og vitale samfunnsinteresser. PST er ei fleirfagleg teneste med behov for variert kompetanse. Vi har kontor i alle politidistrikt i landet og hovudkontor i Oslo.

Vi har nå ledig en fast stilling som koordinator ved distriktsavdelingen. Avdelingen har en stab ved PSTs hovedkontor i Oslo og har ansvar for å følge opp PSTs enheter i alle politidistriktene. Staben skal ivareta faglig ledelse, styring og koordinering av distriktsenhetene og sikre et godt samspill mellom hovedkontoret og enhetene i landet for øvrig. Koordinatoren skal være en bidragsyter til alle avdelingens oppgaver og til avdelingens videre utvikling.

Arbeidsoppgavene er svært varierte og vil innebære koordinering av ressurser og prioriteringer, operative og administrative gjøremål samt spørsmål og besvarelser fra og til distriktsenhetene innenfor våre mest prioriterte oppgaver.

Du skal gjøre egne vurderinger og følge opp beslutninger i et miljø som er preget av høyt tempo, mange oppgaver og høye faglige ambisjoner. Noe reisevirksomhet må påregnes. Kvalifikasjoner

Vi ser etter deg som gjennom samhandling og aktiv dialog bygger gode relasjoner og oppnår tillit. Du ser muligheter og tar initiativ til utvikling, forbedring og gode løsninger. Du er strukturert i oppgaveløsningen samtidig som du evner å være fleksibel når det kreves. Du er god til å håndtere flere arbeidsoppgaver samtidig og til å prioritere effektivt. Av formell kompetanse må du ha relevant høyere utdanning på minimum bachelornivå, for eksempel innen politifag, analyse, etterretning og samfunnsvitenskap. Videre må du ha erfaring fra og forståelse for komplekse organisasjoner og strukturer. Det er ønskelig med erfaring fra en koordinatorrolle. Kjennskap til politiets og PSTs organisasjon og oppgaver vil være en fordel, og vi vektlegger erfaring fra fagområdene kontraterror og kontraetterretning. Du må ha god skriftlig og muntlig formidlingsevne og gode engelskkunnskaper. Grunnleggende IT-kompetanse er et krav. Personlig egnethet for stillingen vektlegges, og du må ha de personlige egenskapene som ansettelse i en sikkerhetstjeneste krever. Lojalitet, sunn dømmekraft og pålitelighet er nøkkelbegreper i denne sammenheng For å jobbe i PST må du tilfredsstille kravene til høyeste sikkerhetsklarering og autorisasjon.

Vi tilbyr

Arbeidshverdagen hos oss er utfordrende og spennende. Du vil bli del av et godt arbeidsmiljø som består av høyt kompetente medarbeidere med variert fag- og utdanningsbakgrunn. PST er avhengig av at medarbeiderne til enhver tid har høy kompetanse innenfor våre arbeidsområder, og vi har derfor fokus på kontinuerlig kompetanseutvikling.

Stillingen avlønnes i lønnsspennet kr. 566 700 – 682 000 (ltr. 63-73) i stilling som rådgiver (1434) eller seniorrådgiver (1364). For spesielt kvalifiserte kandidater kan høyere lønn vurderes. Endelig lønnsplassering og plassering i stillingskode avhenger av kvalifikasjoner og tilhørende tariffavtale.

Vi tilbyr god pensjonsordning gjennom Statens pensjonskasse (fra lønnen trekkes 2 %). Endringer i stillingsinnhold, arbeidstid og organisatorisk tilhørighet kan forekomme, innenfor arbeidsgivers styringsrett. Det er seks måneders prøvetid for stillingen.

Søknad og prosess

Våre ansatte skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med flerkulturell bakgrunn og nedsatt funksjonsevne. Opplysninger om dette kan bli brukt til rapporteringsformål. Vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater med relevant utdanning, bakgrunn, arbeids- og livserfaring til å søke hos oss. Søknad sendes elektronisk. Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju. Testing av fagkunnskaper og personlig skikkethet må påregnes. For å kunne sikkerhetsklareres må du være villig til å oppgi opplysninger om deg selv og dine nærmeste. Du oppfordres til å utvise diskresjon om at du søker stilling i PST. Mer informasjon om dette vil bli gitt i løpet av ansettelsesprosessen.

Kontaktinformasjon:

Kai Haavik, Seksjonsleder 23 30 50 00

Inger Haugland, Avdelingsdirektør 23 30 50 00