Ledig stilling

Enkildeanalytiker, politibetjent 2/1, til Bedragerienheten

Søknadsfrist: 30. november 2023

Økokrim

Økokrim er den sentrale enhet for etterforsking og påtale av økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet. Vi etterretter, forebygger, etterforsker og irettefører saker. Vi skal også gi bistand til politiets enheter og bidra til kompetansebygging og kompetansedeling. I tillegg har vi et nasjonalt ansvar for finansiell sporsikring og inndragning. Vi er avhengige av å ha dyktige medarbeidere som er opptatt av å utvikle seg ved å jobbe tverrfaglig.

Bedragerienheten skal lokaliseres på Gjøvik. Midlertidig arbeidssted vil være Oslo frem til lokaler på Gjøvik er ferdigstilt. Fordi Økokrim er et landsdekkende politi- og påtaleorgan, må noe reisevirksomhet påregnes.

Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning.

Vi oppfordrer søkere til å krysse av i rekrutteringsportalen dersom de har nedsatt funksjonsevne, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Hvis du oppfyller kravene, skal vi innkalle minst én søker til intervju. Dersom det er mulig, vil vi tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Les mer på https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling.

Du gjøres oppmerksom på at opplysninger om deg kan bli offentliggjort i offentlig søkerliste, selv om du ikke ønsker det.

For ansettelse i politiet kreves plettfri vandel og du må derfor innhente uttømmende og utvidet politiattest, jf. politiloven § 18 og politiregisterloven § 41.

Bli en del av politiet og Økokrims kamp mot digitale bedragerier!

I vår tid er digitale bedragerier en stadig økende trussel mot borgere og selskaper i Norge. I Økokrim er vi dedikert til å bekjempe denne formen for økonomisk kriminalitet, og vi søker derfor etter dyktige medarbeidere som kan hjelpe oss i denne viktige kampen.

Er du teknologisk nysgjerrig, har en skarp analytisk sans og ønsker å tjene fellesskapet ved å avdekke, bekjempe og forebygge digitale bedragerier, da kan du være den vi leter etter! 

Ved å bli en del av den nyopprettede bedragerienheten i Økokrim vil du:

 • drive med spesialisert etterforsking og etterretning
 • bruke nye verktøy og teknikker for å etterforske og forebygge komplekse bedragerier
 • arbeide side om side med erfarne kolleger i kampen for å beskytte samfunnet mot økonomisk kriminalitet
 • være i kontinuerlig utvikling gjennom å dra nytte av våre interne opplæringsprogrammer og ved å lære av noen av de beste innen feltet
 • få jobbe i et dedikert og tverrfaglig team som deler ditt mål om å skape et tryggere digitalt miljø

Økokrim tilbyr en stilling hvor du har muligheten til å gjøre en forskjell. Ditt bidrag vil være viktig i arbeidet med å beskytte samfunnet mot de skjulte truslene i den digitale verden.

Er du klar til å bidra i kampen mot digitale bedragerier?

Bedragerienheten skal lokaliseres på Gjøvik, men midlertidig arbeidssted vil være i Oslo frem til nye lokaler på Gjøvik er ferdigstilt. Enheten er underlagt Avdeling for digital etterforsking og innovasjon, men stillingen svarer til faglinjen i Avdeling for etterretning og forebygging. 

Søknader uten attester og vitnemål vil ikke bli behandlet.

Arbeidsoppgaver

 • berike, systematisere og evaluere tips og annen data og informasjon
 • gjennomføre analyser med utgangspunkt i tilgjengelig informasjon i hvitvaskingsregisteret
 • opprette og berike informasjoner i etterretningsregisteret
 • identifisere rapporteringsverdig informasjon basert på informasjonsbehov
 • rapportere informasjon til flerkildeanalytikere
 • gi opplæring og dele kompetanse innenfor fagfeltet
 • utføre andre oppgaver ved behov og etter kompetanse

Kvalifikasjoner

Nødvendig:

 • politiutdanning
 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • generelt gode IT-ferdigheter
 • gode akademiske resultater
 • må kunne sikkerhetsklareres for HEMMELIG 

 

Ønskelig:

 • erfaring/utdanning i etterretning og/eller etterretningsanalyse fra Politihøgskolen, Politiet, Forsvaret eller tilsvarende
 • innsikt i politiets oppdrag og organisasjon
 • kunnskap om politiets etterretningssystem og registre

Personlige egenskaper

 • evne og vilje til å arbeide strukturert og selvstendig
 • meget god arbeidskapasitet, samt evne til å gjennomføre planer og nå resultater
 • god kommunikasjons- og samarbeidsevne
 • opptatt av å utvikle egen og andres kompetanse
 • endringsvillig

Vi tilbyr

 • muligheten til å være med på å bygge opp en ny enhet i politiet
 • et spennende fagmiljø i utvikling
 • gode muligheter til faglig og personlig utvikling
 • medlemskap i Statens pensjonskasse
 • fleksibel arbeidstid
 • trening i arbeidstiden
 • mulighet for hjemmekontor etter avtale med nærmeste leder
 • stillingen lønnes som politibetjent 1 (stillingskode 1457), LR 41, alt. 11, fra kr 470.000-520.000
 • stillingen lønnes som politibetjent 2 (stillingskode 1459), LR 42, alt. 11, fra kr 470.000-580.000
 • i tillegg kompenseres politibetjenter midlertidig med et tillegg for unntak fra arbeidsmiljøloven (for tiden kr 38 658 pr. år).

Søknadsfrist: 30.11.2023 
Arbeidsgiver: Økokrim 
Sted: Gjøvik 
Stillingstittel: Enkildeanalytiker, politibetjent 2/1 - Bedragerienheten 
Stillinger: 1 
Ansettelsesform: Fast 
Heltid / Deltid: Heltid 
Stillingsprosent: 100

Kontaktinformasjon

Monica Mjøs Værholm
seniorrådgiver og personalleder 
Telefon: 404 33 079

KLIKK HER FOR Å SØKE PÅ STILLINGEN!

Powered by Labrador CMS