Ledig stilling

Dataingeniør til Bedragerienheten

Søknadsfrist: 30. november 2023

Økokrim

Økokrim er den sentrale enhet for etterforsking og påtale av økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet. Vi etterretter, forebygger, etterforsker og irettefører saker. Vi skal også gi bistand til politiets enheter og bidra til kompetansebygging og kompetansedeling. I tillegg har vi et nasjonalt ansvar for finansiell sporsikring og inndragning. Vi er avhengige av å ha dyktige medarbeidere som er opptatt av å utvikle seg ved å jobbe tverrfaglig.

Bedragerienheten skal lokaliseres på Gjøvik. Midlertidig arbeidssted vil være Oslo frem til lokaler på Gjøvik er ferdigstilt. Fordi Økokrim er et landsdekkende politi- og påtaleorgan, må noe reisevirksomhet påregnes.

Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning.

Vi oppfordrer søkere til å krysse av i rekrutteringsportalen dersom de har nedsatt funksjonsevne, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Hvis du oppfyller kravene, skal vi innkalle minst én søker til intervju. Dersom det er mulig, vil vi tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Les mer på https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling.

Du gjøres oppmerksom på at opplysninger om deg kan bli offentliggjort i offentlig søkerliste, selv om du ikke ønsker det.

For ansettelse i politiet kreves plettfri vandel og du må derfor innhente uttømmende og utvidet politiattest, jf. politiloven § 18 og politiregisterloven § 41.

Bli en del av politiet og Økokrims kamp mot digitale bedragerier!

I vår tid er digitale bedragerier en stadig økende trussel mot borgere og selskaper i Norge. I Økokrim er vi dedikert til å bekjempe denne formen for økonomisk kriminalitet, og vi søker derfor etter dyktige medarbeidere som kan hjelpe oss i denne viktige kampen.

Er du teknologisk nysgjerrig, har en skarp analytisk sans og ønsker å tjene fellesskapet ved å avdekke, bekjempe og forebygge digitale bedragerier, da kan du være den vi leter etter!

Ved å bli en del av den nyopprettede bedragerienheten i Økokrim vil du:

 • drive med spesialisert etterforsking og etterretning
 • bruke nye verktøy og teknikker for å etterforske og forebygge komplekse bedragerier
 • arbeide side om side med erfarne kolleger i kampen for å beskytte samfunnet mot økonomisk kriminalitet
 • være i kontinuerlig utvikling gjennom å dra nytte av våre interne opplæringsprogrammer og ved å lære av noen av de beste innen feltet
 • få jobbe i et dedikert og tverrfaglig team som deler ditt mål om å skape et tryggere digitalt miljø

Økokrim tilbyr en stilling hvor du har muligheten til å gjøre en forskjell. Ditt bidrag vil være viktig i arbeidet med å beskytte samfunnet mot de skjulte truslene i den digitale verden.

Er du klar til å bidra i kampen mot digitale bedragerier? 

Bedragerienheten skal lokaliseres på Gjøvik, men midlertidig arbeidssted vil være i Oslo frem til lokaler på Gjøvik er ferdigstilt. Enheten er plassert i Avdeling for digital etterforsking og innovasjon.

Søknader uten attester og vitnemål vil ikke bli behandlet.

Arbeidsoppgaver

Som dataingeniør i bedragerienheten vil du spille en nøkkelrolle i å forme grunnlaget for senterets datatekniske infrastruktur. Din ekspertise vil være avgjørende for å utvikle en robust, skalerbar, og sikker dataplattform som hele senteret kan utnytte i kampen mot digitale bedragerier. I denne stillingen vil du ikke bare forme plattformens arkitektur, men også sørge for at den understøtter senterets behov for analyse, etterforsking og innsikt. Rollen vil jobbe tett med Politiets IT-tjenester (PIT).

Oppgavene er som følger:

 • designe, bygge og vedlikeholde en robust dataplattform som tilfredsstiller enheten og Økokrims tekniske og funksjonelle behov
 • sikre effektiv innsamling, transformasjon og lagring av data fra ulike kilder
 • jobbe tett med dataanalytikere, etterforskere og andre for å forstå deres behov og optimalisere dataplattformen deretter
 • implementere sikkerhetsprotokoller for å sikre dataintegritet, konfidensialitet og tilgjengelighet
 • fungere som en teknisk ekspert og rådgiver for ledelsen når det kommer til valg av teknologier, verktøy og beste praksis

Kvalifikasjoner

relevant høyere utdanning innen datavitenskap, informasjonsteknologi eller et relatert fagfelt. Særlig lang og relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdanningnormalt 3-5 års erfaring med databehandling, databaseløsninger og store datasettdyptgående kunnskap om datalagringsløsninger, ETL-prosesser og relevante programmeringsspråk (f.eks. Python, Java, Scala)kunnskap om beste praksis for datasikkerhet og overholdelse av relevante lover og forskrifterevne til å jobbe effektivt i tverrfaglige team og kommunisere tekniske detaljer på en tydelig og forståelig måtemå kunne sikkerhetsklareres BEGRENSET

Personlige egenskaper

 • personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • muligheten til å være med på å bygge opp en ny enhet i politiet
 • et spennende fagmiljø i utvikling
 • gode muligheter til faglig og personlig utvikling
 • medlemskap i Statens pensjonskasse
 • fleksibel arbeidstid
 • trening i arbeidstiden
 • mulighet for hjemmekontor etter avtale med nærmeste leder
 • stillingen lønnes som ingeniør/overingeniør/senioringeniør (stillingskode 1083/1087/1181) avhengig av kvalifikasjoner, kr 534.900–940.000 per år (lønnstrinn tilsvarende dette). For særlig kvalifiserte kandidater kan høyere lønn vurderes.

Søknadsfrist: 30.11.2023 
Arbeidsgiver: Økokrim 
Sted: Gjøvik 
Stillingstittel: Dataingeniør til Bedragerienheten 
Stillinger: 1 
Ansettelsesform: Fast 
Heltid / Deltid: Heltid 
Stillingsprosent: 100

Kontaktinformasjon

Lars-Erik Aas 
Telefon: 908 67 091

KLIKK HER FOR Å SØKE PÅ STILLINGEN!

Powered by Labrador CMS