Ledig stilling

Data Scientist til Bedragerienheten

Søknadsfrist: 30. november 2023

Økokrim

Økokrim er den sentrale enhet for etterforsking og påtale av økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet. Vi etterretter, forebygger, etterforsker og irettefører saker. Vi skal også gi bistand til politiets enheter og bidra til kompetansebygging og kompetansedeling. I tillegg har vi et nasjonalt ansvar for finansiell sporsikring og inndragning. Vi er avhengige av å ha dyktige medarbeidere som er opptatt av å utvikle seg ved å jobbe tverrfaglig.

Bedragerienheten skal lokaliseres på Gjøvik. Midlertidig arbeidssted vil være Oslo frem til lokaler på Gjøvik er ferdigstilt. Fordi Økokrim er et landsdekkende politi- og påtaleorgan, må noe reisevirksomhet påregnes.

Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning.

Vi oppfordrer søkere til å krysse av i rekrutteringsportalen dersom de har nedsatt funksjonsevne, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Hvis du oppfyller kravene, skal vi innkalle minst én søker til intervju. Dersom det er mulig, vil vi tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Les mer på https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling.

Du gjøres oppmerksom på at opplysninger om deg kan bli offentliggjort i offentlig søkerliste, selv om du ikke ønsker det.

For ansettelse i politiet kreves plettfri vandel og du må derfor innhente uttømmende og utvidet politiattest, jf. politiloven § 18 og politiregisterloven § 41.

Bli en del av politiet og Økokrims kamp mot digitale bedragerier!

I vår tid er digitale bedragerier en stadig økende trussel mot borgere og selskaper i Norge. 

I Økokrim er vi dedikert til å bekjempe denne formen for økonomisk kriminalitet, og vi søker derfor etter dyktige medarbeidere som kan hjelpe oss i denne viktige kampen.

Er du teknologisk nysgjerrig, har en skarp analytisk sans og ønsker å tjene fellesskapet ved å avdekke, bekjempe og forebygge digitale bedragerier, da kan du være den vi leter etter!

Ved å bli en del av den nyopprettede bedragerienheten i Økokrim vil du:

 • drive med spesialisert etterforsking og etterretning
 • bruke nye verktøy og teknikker for å etterforske og forebygge komplekse bedragerier
 • arbeide side om side med erfarne kolleger i kampen for å beskytte samfunnet mot økonomisk kriminalitet
 • være i kontinuerlig utvikling gjennom å dra nytte av våre interne opplæringsprogrammer og ved å lære av noen av de beste innen feltet
 • få jobbe i et dedikert og tverrfaglig team som deler ditt mål om å skape et tryggere digitalt miljø

Økokrim tilbyr en stilling hvor du har muligheten til å gjøre en forskjell. Ditt bidrag vil være viktig i arbeidet med å beskytte samfunnet mot de skjulte truslene i den digitale verden.

Er du klar til å bidra i kampen mot digitale bedragerier?

Bedragerienheten skal lokaliseres på Gjøvik, men midlertidig arbeidssted vil være i Oslo frem til lokaler på Gjøvik er ferdigstilt. Enheten er plassert i Avdeling for digital etterforsking og innovasjon.

Søknader uten attester og vitnemål vil ikke bli behandlet.

Arbeidsoppgaver

Som Data Scientist i bedragerienheten vil du være i forkant av å anvende avanserte analytiske metoder for å avdekke, forstå og bekjempe digitale bedragerier. Ved å kombinere din ekspertise i datavitenskap med forståelse av kriminalitetsdynamikk, vil du utvikle innovative løsninger som gir senteret en avgjørende fordel i bekjempelsen av digital kriminalitet. Ditt arbeid vil direkte påvirke hvordan vi forstår, sporer og responderer på trusler, og du vil bidra til å beskytte samfunnet mot skadelige aktører.

Oppgavene er som følger:

 • utvikle algoritmer for å detektere mistenkelig eller kriminell aktivitet basert på store datasett
 • bruke maskinlæringsmetoder for å bygge, trene og validere modeller for indentifisering av modus, aktører eller relasjoner på tvers av saker
 • utføre avanserte dataanalyser for å hente innsikt, identifisere mønstre og gi anbefalinger
 • jobbe tett med dataingeniører, etterforskere og andre medlemmer av teamet for å integrere analytiske løsninger i daglig drift
 • formidle komplekse analyseresultater på en forståelig måte til både tekniske og ikke-tekniske stakeholdere

Kvalifikasjoner

 • mastergrad eller doktorgrad i datavitenskap, statistikk, matematikk eller et relatert fagfelt. Særlig lang og relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning
 • erfaring med algoritmeutvikling, maskinlæring eller dyp læring
 • dyptgående kunnskap om relevante programmeringsspråk (f.eks. Python og R), samt erfaring med datavisualiseringsverktøy og databaser
 • sterke problemløsningsferdigheter og evne til å tenke kritisk
 • god evne til å kommunisere komplekse tekniske konsepter på en enkel og forståelig måte
 • må kunne sikkerhetsklareres BEGRENSET

 Personlige egenskaper

 • personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • muligheten til å være med på å bygge opp en ny enhet i politiet
 • et spennende fagmiljø i utvikling
 • gode muligheter til faglig og personlig utvikling
 • medlemskap i Statens pensjonskasse
 • fleksibel arbeidstid
 • trening i arbeidstiden
 • mulighet for hjemmekontor etter avtale med nærmeste leder
 • stillingen lønnes som ingeniør/overingeniør/senioringeniør (stillingskode 1083/1087/1181) avhengig av kvalifikasjoner, kr 534.900–940.000 per år (lønnstrinn tilsvarende dette). For særlig kvalifiserte kandidater kan høyere lønn vurderes

Søknadsfrist: 30.11.2023 
Arbeidsgiver: Økokrim 
Sted: Gjøvik 
Stillingstittel: Data Scientist til Bedragerienheten 
Stillinger: 1 
Ansettelsesform: Fast 
Heltid / Deltid: Heltid 
Stillingsprosent: 100

Kontaktinformasjon

Lars-Erik Aas 
Telefon: 908 67 091

KLIKK HER FOR Å SØKE PÅ STILLINGEN!

Powered by Labrador CMS