Ledig stilling

Beredskapstroppen - rekrutterer 2023

Søknadsfrist: 1. februar 2023

Beredskapstroppen er politiets spesielle innsatsenhet mot terror, organisert og annen alvorlig kriminalitet. Beredskapstroppen skal besitte den høyeste operative spisskompetanse i norsk politi. Beredskapstroppen skal bistå med polititaktiske råd og yte bistand på taktisk, operasjonelt og strategisk nivå til alle landets politidistrikter inkludert Sysselmannen på Svalbard.

Beredskapstroppen

Beredskapstroppen er en del av Nasjonale beredskapsressurser ved Oslo politidistrikt, sammen med Bombetjenesten, Krise- og gisselforhandlertjenesten og Helikoptertjenesten. Disse enhetene er samlokalisert ved Politiets nasjonale beredskapssenter.

Politihøgskolen tilbyr i nært samarbeid med Beredskapstroppen en utdanning for innsatspersonell til politiets Beredskapstropp. Det vil bli avholdt opptak våren 2023. Seleksjon og fagsamlinger høsten 2023 og våren 2024. Utdanningen er svært krevende fysisk og psykisk og setter store krav til søkernes personlige egnethet, ferdigheter og motivasjon.

NB! Politihøgskolestudenter som får bachelorgrad sommeren 2023, har mulighet til å søke utdanningen.

Ytterligere informasjon om krav til søkerne, fysiske minstekrav for opptak, studieplan og andre opplysninger finnes på www.phs.no.

Kvinner oppfordres til å søke.

Kontaktpersoner:

Pob. Pål Erling Lundbekk (PHS), mail: pal.erling.lundbekk@phs.no tlf:99286685

Pob. Erlend Storaker (BT) mail: erlend.storaker@politiet.no tlf: 99287656

Søk på stillingen her!


Powered by Labrador CMS