Ledig stilling

Avdelingsleder - Avdeling for etter- og videreutdanning

Søknadsfrist: 02.05.2021

Ved Politihøgskolens avdeling for etter- og videreutdanning er det ledig en fast stilling som avdelingsleder.

Vi søker en strategisk, utviklingsorientert og engasjert leder med solid ledererfaring. Stillingen rapporterer til rektor og inngår i høgskolens ledergruppe.

Avdelingsleders hovedansvar er å lede avdeling for etter- og videreutdanning og bidra til videreutvikling av Politihøgskolen. Avdeling for etter- og videreutdanning har tre seksjoner; operative utdanninger, etterforskning og ledelse/pedagogikk/forebyggende/mangfold og sivile utdanninger. Avdelingen har ca. 85 ansatte fordelt på våre studiesteder i Oslo, Stavern og Kongsvinger.

Vi vil rekruttere den best kvalifiserte kandidaten til stillingen, og ønsker derfor et bredt rekrutteringsgrunnlag. Politihøgskolen er en åpen og inkluderende høgskole hvor alle søkere blir vurdert likeverdig. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med relevant utdanning, bakgrunn, arbeids- og livserfaring til å søke jobb hos oss.

Politihøgskolen

Politihøgskolen er den sentrale utdanningsinstitusjonen for politi- og lensmannsetaten. Vi tilbyr bachelorutdanning, masterutdanninger og en rekke etter- og videreutdanninger. I tillegg har Politihøgskolen en omfattende formidlings- og forskningsvirksomhet. Det arbeider ca. 400 ansatte i tilknytning til hovedsetet i Oslo og campusene i Bodø, Kongsvinger og Stavern.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli satt opp en offentlig søkerliste. Det kan gjøres unntak fra innsyn for opplysninger om en søker dersom vedkommende selv ber om det. Vær likevel oppmerksom på at opplysninger om en søker kan bli offentlige, selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, vil søkeren bli varslet om dette.

Relevante vitnemål og attester skal legges ved den elektroniske søknaden.

Originale vitnemål og attester skal medbringes i forbindelse med intervju.

Ansvarsområder

 • Bidra til helhetlig ledelse og oppnåelse av strategiske mål for Politihøgskolen
 • Strategisk planlegging og prioritering av avdelingens mål i samarbeid med høgskolens ledelse
 • Lede og utvikle avdeling for etter- og videreutdanning
 • Sikre god kontakt med politi- og påtalemyndighet for å kontinuerlig vurdere etatens utdanningsbehov
 • Sikre god utvikling, planlegging, gjennomføring og evaluering av etter- og videreutdanningene
 • Sikre et stimulerende og godt lærings- og arbeidsmiljø for avdelingens studenter og ansatte
 • Budsjett-, resultat- og personalansvar for egen avdeling

Kvalifikasjoner

Vi søker deg som har:

 • Eksamen fra Politihøgskolen/Politiskolen samt relevant utdanning på masternivå eller master i rettsvitenskap/juridikum
 • Solid og relevant ledererfaring
 • Arbeidserfaring fra politi- og lensmannsetaten
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

I tillegg vil det være ønskelig med:

 • Godt nettverk i justissektoren
 • Erfaring fra internasjonalt samarbeid
 • Kjennskap til universitet- og høgskolesektoren
 • Erfaring fra ledelse av endringsprosesser
 • Relevant lederutdanning

Ansettelse i politietaten krever plettfri vandel. Politiattest (uttømmende og utvidet) må fremlegges før tiltredelse. Den som ansettes, må kunne sikkerhetsklareres for aktuelt nivå, jfr. sikkerhetsloven.

Personlige egenskaper

 • Strategisk og utviklingsorientert
 • Strukturert og analytisk
 • Motiverende lederatferd og evne til relasjonsbygging
 • Robust med stor arbeidskapasitet og godt humør

Politihøgskolen bygger på politiets medarbeiderplattform og vektlegger derfor at medarbeiderne skal kjennetegnes som «modige og helhetsorienterte, de viser respekt og er tett på. Som leder i politiet skal du sette retning og drive endring, motivere og utvikle medarbeidere og skape resultater i samhandling med andre». I vår vurdering av kandidater vil også dette vektlegges.

Vi tilbyr

 • Ansettelse som politiinspektør i stillingskode 0290, med lønn etter kvalifikasjoner og ansiennitet.
 • Medlemskap i Statens Pensjonskasse, en av de beste pensjonsordningene i Norge, med bl.a. mulighet for gunstig boliglån og gode forsikringsordninger.
 • Gode muligheter for egenutvikling
 • Et godt og inkluderende arbeidsmiljø
 • Gode treningsmuligheter / velferdsordninger

Les mer om hva vi tilbyr på politihogskolen.no.

Kontaktinformasjon:

Nina Skarpenes, Rektor 917 76 981

Tor Tanke Holm, Assisterende rektor 992 07 746