Ledig stilling

Analytiker - seniorrådgiver ved Riksadvokatembetet

søknadsfrist 4. desember

Om stillingen

OM OSS

Den høyere påtalemyndighet består av Riksadvokatembetet, 10 regionale og ett nasjonalt statsadvokatembete, samt statsadvokatene ved Økokrim. Vår etat har omkring 175 ansatte, hvorav i overkant av 100 er statsadvokater. I tillegg er det 20 statsadvokater ved Økokrim.

Riksadvokaten og statsadvokatene har den overordnede faglige ledelse av straffesaksbehandlingen i politidistriktene. Den høyere påtalemyndighet skal gjennom sin fagledelse av politiet og egen straffesaksbehandling bidra til å redusere kriminaliteten i Norge.

Sentrale oppgaver for de regionale statsadvokatene er å avgjøre tiltalespørsmål, behandle klagesaker, aktorere straffesaker for alle rettsinstanser – inkludert Norges Høyesterett – og utøve fagledelse overfor politiet. Arbeidet i vår etat er meningsfullt, krevende, selvstendig og ivaretar et viktig samfunnsoppdrag. Det stilles høye krav til faglig dyktighet, integritet og samarbeidsevner.

Riksadvokaten har den overordnede ledelse av påtalemyndigheten i Norge, er administrativt overordnet for statsadvokatembetene og avgjør tiltalespørsmål i de alvorligste straffesakene fra hele landet. Riksadvokatembetet har i dag til sammen 33 ansatte, hvorav 20 er jurister og 13 er administrativt ansatte.

Stillingen som Analytiker – seniorrådgiver ved Riksadvokatembetet er nyopprettet og ledig for snarlig tiltredelse. Seniorrådgiveren skal bidra til å styrke både fagledelsen av politiet og etatsledelsen av statsadvokatembetene.

Arbeidsoppgaver:

 • Som analytiker har du primært ansvar for å bidra med kunnskapsgrunnlag for riksadvokatens etatsledelse og fagledelse i form av:
 • Analyse av straffesaksbehandlingen i politiet og i Den høyere påtalemyndighet
 • Analyse knyttet til Den høyere påtalemyndighets fagledelsesvirksomhet
 • Bearbeiding og presentasjon av kriminalitetsstatistikk og statistikk over straffesaksbehandlingen
 • Bearbeiding og presentasjon av beskrivelser av kriminalitetsutvikling (trend- og trusselvurderinger)

Videre vil du arbeide med å utvikle og forbedre rapporteringen knyttet til fagledelsen og etatsledelsen, slik at stillingen innebærer både løpende produksjon og utviklingsmuligheter på høyt nivå.

Du vil også bidra med kunnskapsgrunnlag til riksadvokatens styringsdialog med Justis- og beredskapsdepartementet.

Som seniorrådgiver vil du ha omfattende kontakt med virksomhetsstyrings- og etterretningsmiljøer i politiet, samt med statsadvokatembetene. Du vil også ha kontakt med andre offentlige og private organisasjoner i Norge og utlandet.

Kvalifikasjoner

 • Du har relevant samfunnsvitenskapelig utdanning, minimum bachelor
 • Du kan anvende både kvantitativ og kvalitativ metode
 • Du har erfaring med strategisk analyse. Erfaring med analyse fra politiet vektlegges
 • Kjennskap til politiets systemer for rapportering av straffesaksbehandling er ønskelig
 • Du har meget gode IT-kunnskaper
 • Du må kunne tilfredsstille kravene til sikkerhetsklarering og autorisasjon, som innebærer at du må ha plettfri vandel. For å kunne sikkerhetsklareres må du være villig til å oppgi opplysninger om deg selv og dine nærmeste

Egenskaper

 • Du er strukturert og evner å prioritere mellom oppgaver
 • Du har evnen til å definere, løse og dokumentere arbeidsoppgaver, og utvikle deg, som eneste analytiker i det daglige arbeidsmiljøet
 • Du jobber selvstendig og samarbeider godt med andre i et tverrfaglig miljø
 • Du har god gjennomføringsevne, leverer kvalitet og bidrar til god fremdrift
 • Du kommuniserer godt med kolleger og samarbeidspartnere
 • Du er nysgjerrig, lærevillig, initiativrik, har analytisk evne og god ordenssans

Det vil bli lagt vekt på personlig egnethet.

Det er et mål at den statlige arbeidsstyrken i størst mulig grad er sammensatt slik at den samsvarer med befolkningen ellers i samfunnet når det gjelder alder, kjønn og etnisk opprinnelse. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke.

Riksadvokatembetet, og Den høyere påtalemyndighet for øvrig, arbeider for å nå målene i regjeringens inkluderingsdugnad og ber derfor særskilt kandidater med nedsatt funksjonsevne og hull CV om å søke ledige stillinger i etaten. Søkere som sier fra om at de har funksjonsnedsettelse eller hull i CV må være oppmerksomme på at denne informasjonen kan brukes til statistikkformål i anledning regjeringen sin inkluderingsdugnad dersom søkeren blir ansatt.

Stillingen lønnes fra ltr. 70 - 80 som for tiden utgjør kr 643 000 til kr 817 000 avhengig av utdanning og erfaring. Det blir trukket 2 % av lønnen til Statens Pensjonskasse.

Spørsmål om stillingen kan rettes til førstestatsadvokat Trond Eirik Schea på tlf. 22 47 78 50.

Send søknad elektronisk via www.Jobbnorge.no ID: 195750